انجمن خیریه مردمی یاری به درمان های سلولی
شماره ثبت: 42748

طرح همگام

بهره مندي بیماران صعب العلاج از آخرین دستاوردهای علمی برای درمان، نیازمند تلاش هاي همه جانبه در جهت ايجاد زيرساخت هاي لازم و تجهيز مراكز درماني و آزمايشگاه هاي پيشرفته و همچنين انتقال فناوري هاي لازم و آموزش نيروي هاي متخصص مي باشد.
به گزارش خبرگزاري حوزه بهداشت و درمان گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان، در آينده اي نزديك برخي از روش هاي درماني متداول در درمان برخي از بيماري هاي صعب العلاج نظير شيمي درماني منسوخ خواهد شد.
در نشست سالانه پیشرفت‌های علمی بين المللي، خبر از دستاوردهاي جدید در درمان سرطان  و ساير بيماري هاي صعب العلاج از طريق سلول درماني و دست ورزي هاي ژنتكي منتشر شده است که می‌تواند روش هاي درمان اين بیماران و اميد به زنگي  و كيفيت زندگي ايشان را بكلي  دگرگون نموده و بهبود بخشد. در برخي ازاین روش ها که بر پایه ایمنی درمانی است، از سیستم ایمنی بدن فرد بیمار برای مبارزه با سلول‌های سرطانی کمک گرفته می‌شود.
با توجه به لزوم بومي سازي اين روش هاي درماني مبتني بر سلول و ژن درماني و پزشكي بازساختي، خيريه ي اميد با هدف قراردادن طرح همگام، ضمن مشاركت با پزشكان و انديشمندان داخل و خارج از كشور، سعي بر آن دارد كه همزمان با انتقال فناوري هاي نوين، با ساخت، تجهيز و راه اندازي مراكز سلول درماني پيشرفته امكان خدمت رساني به روز را براي اين دسته از بيماران مهيا سازد.

ارسالنظر